Jazzflits – Bram De Looze – Switch The Stream

“De tracks vloeien langs een geheel eigen traject, zoals een vlucht spreeuwen: voortdurend onderhevig aan verandering, waardoor een vorm ontstaat die ongrijpbaar is, maar wel heel goed te volgen”